Kontakt:
Siedzib± Stowarzyszenia jest Dom Pracy Twórczej "Le¶niczowka"
41-500 Chorzów,
ul. Aleja Muzyków 1

E-mail : sat@tlen.pl
tel. 603-370-733
po godz.16-tej, (32) 241-07-25

Konto bankowe - BGÆ Bank S.A.
27 2030 0045 1110 0000 0275 4710


ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!