Zarząd Stowarzyszenia :

Leszek Winder - prezes zarządu
Agnieszka Fortuniak - p.o. Skarbnik
Mirosław Rzepa - przewodniczący komisji rewizyjnej
Michał Giercuszkiewicz - członek zarządu
Jerzy Noras - członek zarządu